เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ

Do
Do ใช้กับกีฬาหรือกิจกรรมสันทนาการที่เล่นเพื่อพักผ่อน กีฬาที่เล่นได้เพียงลำพัง ไม่ต้องเล่นเป็นทีม กีฬาที่ไม่ใช้ลูกบอล กิจกรรมหรือกีฬาที่เหมือนเป็นศิลปะการต่อสู้ เช่น

I do yoga. (ฉันเล่นโยคะ)
Amphon does karate every day. (อำพลเล่นคาราเต้ทุกวัน)

    {do gymnastics, do puzzle, do press-up, do aerobics, do judo}