โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง
ผลงานนักเรียน
 
คณะกรรมการนักเรียน
 

แนวทางในการพัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

   
 
 

 
เว็บไซต์ในสังกัด สพป.ชย3
อำเภอจตุรัส
อำเภอบำเหน็จณรงค์
อำเภอเทพสถิต
อำเภอหนองบัวระเหว
อำเภอเนินสง่า
อำเภอซับใหญ่
 
 
 
แหล่งเรียนรู้
 
 
 
 
 
  
  
งานวันเด็ก โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 10 มกราคม 2558 ดูรายละเอียด>>
  
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกร่วมสนันสนุนยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 กิจกรรมทั้งหมด>>
  
  
โครงการ ศิษย์เก่าร่วมกุศล เรารักบ้านเกิด โรงเรียนเก่า ร่วมสมทบทุนเพื่อก่อสร้างหลังคาอาคารอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 30 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียด>>
  
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร กิจกรรมทั้งหมด>>
  
  
นายปฐม กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียด>>
  
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ทัศนศึกษา ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมทั้งหมด>>
  
  
ประเมินผลการดำเนินงานป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 12 กันยายน 2557 ดูรายละเอียด>>
  
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 8 กันยายน 2557 กิจกรรมทั้งหมด>>
  
  
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557 "ยางเกี่ยวแฝกเกมส์" ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2557 ดูรายละเอียด>>
  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ดูรายละเอียด>>
  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ดูรายละเอียด>>
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ดูรายละเอียด>>
  ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ และผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก วันที่ 12 สิงหาคม 2557 กิจกรรมทั้งหมด>>
  นายปฐม กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก และนายอภิธร แก้วอุดร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก นำคณะครูและนักเรียน จัดขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อถวายวัดบ้านยางเกี่ยวแฝก ตามประเพณีวันเข้าพรรษาของพุทธศาสนิกชน 10 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมทั้งหมด>>
  กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมทั้งหมด>>
  พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 13 มิถุนายน 2557 กิจกรรมทั้งหมด>>
  กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก วันที่ 5 มิถุนายน 2557 กิจกรรมทั้งหมด>>
  กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 5 มิถุนายน 2557 กิจกรรมทั้งหมด>>
  การเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก กิจกรรมทั้งหมด>>
  กีฬาเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก 14 มีนาคม 2557 กิจกรรมทั้งหมด>>
  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันทำขนมช่อม่วง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่63 ณ เมืองทองธานี กิจกรรมทั้งหมด>>
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ร่วมทดสอบ O-Net ที่โรงเรียนวังใหม่พัฒนา วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมทั้งหมด>>
  นายปฐม กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก นำคณะครูและนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดบ้านยางเกี่ยวแฝก ในโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมทั้งหมด>>
  งานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก วันที่ 10 มกราคม 2557 กิจกรรมทั้งหมด>>
  ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ นางสาวมนัสวี สร้อยพาน วันที่ 6 มกราคม 2557 กิจกรรมทั้งหมด>>
  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและคณะศิษย์เก่า ร่วมกันจัดงานผ้าป่าการศึกษาตามโครงการ เรารักบ้านเกิด โรงเรียนเก่า เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ วันที่ 28 ธันวาคม 2556 กิจกรรมทั้งหมด>>
  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก เข้าร่วมโครงการเด็กดี V-Star ที่วัดพระธรรมกาย วันที่ 14 ธันวาคม 2556 กิจกรรมทั้งหมด>>
  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม ที่จังหวัดมุกดาหาร-นครพนม กิจกรรมทั้งหมด>>
  ผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ร่วมถวายพระพรในหลวง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ที่หอประชุม อำเภอเทพสถิต กิจกรรมทั้งหมด>>
  นายปฐม กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก นำคณะครูและนักเรียน ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก กิจกรรมทั้งหมด>>
  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกร่วมกับวัดและชาวบ้าน บ้านซับสมบูรณ์ ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทั้งหมด>>
  ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ นายอภิธร แก้วอุดร กิจกรรมทั้งหมด>>
  ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 กิจกรรมทั้งหมด>>
  ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ นางสาวรุ่งฤดี ตรีภพ กิจกรรมทั้งหมด>>
  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกรับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจาก สพป.ชย.3 3 ตุลาคม 2556 กิจกรรมทั้งหมด>>
  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกรับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจาก สพป.ชย.3 23 กันยายน 2556 กิจกรรมทั้งหมด>>
  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 20 กันยายน 2556 กิจกรรมทั้งหมด>>
  สวดมนต์ทุกวันศุกร์ประจำสัปดาห์ กิจกรรมทั้งหมด>>
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน 27 - 30 สิงหาคม 2556 กิจกรรมทั้งหมด>>
  การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 30 สิงหาคม 2556 กิจกรรมทั้งหมด>>
  อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยสอนเทคนิคการเตะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน กิจกรรมทั้งหมด>>
  อบรมเชิงปฏิบัติธรรม ครูทั้งโรงเรียน กิจกรรมทั้งหมด>>
  แข่งขันวิชาการเครือข่ายวะตะแบก กิจกรรมทั้งหมด>>
  แห่เทียนพรรษา โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก กิจกรรมทั้งหมด>>
  อบรมเชิงปฏิบัติธรรม เขาแก้วเสด็จ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 - 6 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมทั้งหมด>>
  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดพิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมทั้งหมด>>
    26 มิถุนายน วันสุนทรภู่กิจกรรมทั้งหมด>>
  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ(เบญจลักษณ์ เบญจพัฒน์ เบญจวิถี) กิจกรรมทั้งหมด>>
    เลือกตั้งประธานนักเรียนกิจกรรมทั้งหมด>>
  พิธีไหว้ครู 13 มิถุนายน 2556 กิจกรรมทั้งหมด>>
    นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกเข้าร่วมแข่งขันระเบียบแถวลูกเสือ สพป.ชัยภูมิเขต 3กิจกรรมทั้งหมด>>
  คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา กิจกรรมทั้งหมด>>
    ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกิจกรรมทั้งหมด>>
  การแข่งขันกีฬาสามจังหวัด กิจกรรมทั้งหมด>>
    นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ที่เมืองทองธานี 13 กุมภาพันธ์ 2556
  การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา เครือข่ายวะตะแบก "ห้วยเกตุเกมส์"
    งานวันเด็กของโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 11 มกราคม 2556
  ครูตำรวจให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในโครงการ D.A.R.E.
   อบรมธรรมะนักเรียนชั้นประถมศึกษา 28 ธันวาคม 2555
  English Camp 2012 and Merry Christmas 25 ธันวาคม 2555
   เข้าร่วมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7-9 ธันวาคม 2555
  ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555
   สอบนักธรรม ณ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 4 ธันวาคม 2555
  ประเพณีลอยกระทงโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 28 พฤศจิกายน 2555
   ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย
  กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ! กีฬาภายในระหว่างสีโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 19 - 21 กันยายน 2555  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย คือน้ำใจนักกีฬา
   กิจกรรมทัศนศึกษาพาเพลิดเพลิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครปฐม 7 กันยายน 2555
   งานสัปดาหวัน์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   ในวันที่ 21 ส.ค. 55
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555
  เริ่มแล้ว! การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต3 โรงเรียนของเราร่วมแข่งขันในทุกกลุ่มสาระ
   "เทศกาลงานบุญ" คณะครูนักเรียนร่วมใจ แห่เทียนจำนำพรรษา ถวาย ณ วัดยางเกี่ยวแฝก 27 ก.ค.55
  วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนของเราได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเครือข่ายวะตะแบก ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
   26 มิถุนา สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ 2555
   ปาเจราจริยาโหนติ........โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกจัดพิธีไหว้ครูประจำปี
การศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
"พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่28 - 31 พฤษภาคม 2555(ภาพกิจกรรม>>> )
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน(ภาพกิจกรรม>>> )


    ข่าวการศึกษา โดย Kruthai.info

 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   
   

 


:::ผู้บริหารสถานศึกษา:::
นายปฐม กล้าหาญ


 
 
 
 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทุกท่าน สามารถเข้าสู่ระบบ
UTQ Online
เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
หรือการลงทะเบียน
วิชาที่ต้องการอบรม
ได้ตั้งแต่วันที่
20 ม.ค. 2555
เป็นต้นไป
 


 

 

 
 
Web Design Factory
Free Web Counters
เริ่มนับ 23 พ.ย. 52
Last Update -- #BeginDate format:Ge1 -->21.09.2012
 
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก หมู่ที่ 3 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์ / โทรสาร : 044-870573     E-Mail : banyang2010@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ :ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ สิงห์ขรเขต : samingpraram@hotmail.com
Best View 1024 x 768