โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง
ผลงานนักเรียน
 
คณะกรรมการนักเรียน
 

แนวทางในการพัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

   
 
 

 
เว็บไซต์ในสังกัด สพป.ชย3
อำเภอจตุรัส
อำเภอบำเหน็จณรงค์
อำเภอเทพสถิต
อำเภอหนองบัวระเหว
อำเภอเนินสง่า
อำเภอซับใหญ่
 
 
 
แหล่งเรียนรู้
 
 
 
 
 
  นายปฐม กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก และนายอภิธร แก้วอุดร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก นำคณะครูและนักเรียน จัดขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อถวายวัดบ้านยางเกี่ยวแฝก ตามประเพณีวันเข้าพรรษาของพุทธศาสนิกชน 10 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมทั้งหมด>>
  กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมทั้งหมด>>
  พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 13 มิถุนายน 2557 กิจกรรมทั้งหมด>>
  กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก วันที่ 5 มิถุนายน 2557 กิจกรรมทั้งหมด>>
  กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 5 มิถุนายน 2557 กิจกรรมทั้งหมด>>
  การเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก กิจกรรมทั้งหมด>>
  กีฬาเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก 14 มีนาคม 2557 กิจกรรมทั้งหมด>>
  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันทำขนมช่อม่วง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่63 ณ เมืองทองธานี กิจกรรมทั้งหมด>>
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ร่วมทดสอบ O-Net ที่โรงเรียนวังใหม่พัฒนา วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมทั้งหมด>>
  นายปฐม กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก นำคณะครูและนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดบ้านยางเกี่ยวแฝก ในโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมทั้งหมด>>
  งานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก วันที่ 10 มกราคม 2557 กิจกรรมทั้งหมด>>
  ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ นางสาวมนัสวี สร้อยพาน วันที่ 6 มกราคม 2557 กิจกรรมทั้งหมด>>
  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและคณะศิษย์เก่า ร่วมกันจัดงานผ้าป่าการศึกษาตามโครงการ เรารักบ้านเกิด โรงเรียนเก่า เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ วันที่ 28 ธันวาคม 2556 กิจกรรมทั้งหมด>>
  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก เข้าร่วมโครงการเด็กดี V-Star ที่วัดพระธรรมกาย วันที่ 14 ธันวาคม 2556 กิจกรรมทั้งหมด>>
  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม ที่จังหวัดมุกดาหาร-นครพนม กิจกรรมทั้งหมด>>
  ผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ร่วมถวายพระพรในหลวง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ที่หอประชุม อำเภอเทพสถิต กิจกรรมทั้งหมด>>
  นายปฐม กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก นำคณะครูและนักเรียน ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก กิจกรรมทั้งหมด>>
  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกร่วมกับวัดและชาวบ้าน บ้านซับสมบูรณ์ ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทั้งหมด>>
  ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ นายอภิธร แก้วอุดร กิจกรรมทั้งหมด>>
  ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 กิจกรรมทั้งหมด>>
  ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ นางสาวรุ่งฤดี ตรีภพ กิจกรรมทั้งหมด>>
  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกรับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจาก สพป.ชย.3 3 ตุลาคม 2556 กิจกรรมทั้งหมด>>
  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกรับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจาก สพป.ชย.3 23 กันยายน 2556 กิจกรรมทั้งหมด>>
  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 20 กันยายน 2556 กิจกรรมทั้งหมด>>
  สวดมนต์ทุกวันศุกร์ประจำสัปดาห์ กิจกรรมทั้งหมด>>
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน 27 - 30 สิงหาคม 2556 กิจกรรมทั้งหมด>>
  การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 30 สิงหาคม 2556 กิจกรรมทั้งหมด>>
  อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยสอนเทคนิคการเตะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน กิจกรรมทั้งหมด>>
  อบรมเชิงปฏิบัติธรรม ครูทั้งโรงเรียน กิจกรรมทั้งหมด>>
  แข่งขันวิชาการเครือข่ายวะตะแบก กิจกรรมทั้งหมด>>
  แห่เทียนพรรษา โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก กิจกรรมทั้งหมด>>
  อบรมเชิงปฏิบัติธรรม เขาแก้วเสด็จ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 - 6 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมทั้งหมด>>
  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดพิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมทั้งหมด>>
    26 มิถุนายน วันสุนทรภู่กิจกรรมทั้งหมด>>
  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ(เบญจลักษณ์ เบญจพัฒน์ เบญจวิถี) กิจกรรมทั้งหมด>>
    เลือกตั้งประธานนักเรียนกิจกรรมทั้งหมด>>
  พิธีไหว้ครู 13 มิถุนายน 2556 กิจกรรมทั้งหมด>>
    นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกเข้าร่วมแข่งขันระเบียบแถวลูกเสือ สพป.ชัยภูมิเขต 3กิจกรรมทั้งหมด>>
  คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา กิจกรรมทั้งหมด>>
    ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกิจกรรมทั้งหมด>>
  การแข่งขันกีฬาสามจังหวัด กิจกรรมทั้งหมด>>
    นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ที่เมืองทองธานี 13 กุมภาพันธ์ 2556
  การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา เครือข่ายวะตะแบก "ห้วยเกตุเกมส์"
    งานวันเด็กของโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 11 มกราคม 2556
  ครูตำรวจให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในโครงการ D.A.R.E.
   อบรมธรรมะนักเรียนชั้นประถมศึกษา 28 ธันวาคม 2555
  English Camp 2012 and Merry Christmas 25 ธันวาคม 2555
   เข้าร่วมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7-9 ธันวาคม 2555
  ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555
   สอบนักธรรม ณ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 4 ธันวาคม 2555
  ประเพณีลอยกระทงโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 28 พฤศจิกายน 2555
   ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย
  กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ! กีฬาภายในระหว่างสีโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 19 - 21 กันยายน 2555  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย คือน้ำใจนักกีฬา
   กิจกรรมทัศนศึกษาพาเพลิดเพลิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครปฐม 7 กันยายน 2555
   งานสัปดาหวัน์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   ในวันที่ 21 ส.ค. 55
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555
  เริ่มแล้ว! การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต3 โรงเรียนของเราร่วมแข่งขันในทุกกลุ่มสาระ
   "เทศกาลงานบุญ" คณะครูนักเรียนร่วมใจ แห่เทียนจำนำพรรษา ถวาย ณ วัดยางเกี่ยวแฝก 27 ก.ค.55
  วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนของเราได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเครือข่ายวะตะแบก ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
   26 มิถุนา สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ 2555
   ปาเจราจริยาโหนติ........โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกจัดพิธีไหว้ครูประจำปี
การศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
"พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่28 - 31 พฤษภาคม 2555(ภาพกิจกรรม>>> )
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน(ภาพกิจกรรม>>> )


    ข่าวการศึกษา โดย Kruthai.info

 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   
   

 


:::ผู้บริหารสถานศึกษา:::
นายปฐม กล้าหาญ


 
 
 
 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทุกท่าน สามารถเข้าสู่ระบบ
UTQ Online
เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
หรือการลงทะเบียน
วิชาที่ต้องการอบรม
ได้ตั้งแต่วันที่
20 ม.ค. 2555
เป็นต้นไป
 


 

 

 
 
Web Design Factory
Free Web Counters
เริ่มนับ 23 พ.ย. 52
Last Update -- #BeginDate format:Ge1 -->21.09.2012
 
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก หมู่ที่ 3 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์ / โทรสาร : 044-870573     E-Mail : banyang2010@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ :ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ สิงห์ขรเขต : samingpraram@hotmail.com
Best View 1024 x 768