แนวทางในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของ
ҹ ผอ.ประสงค์ พรโสภิณ  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต3


 

(ที่มา : http://www.chaiyaphum3.go.th/)
กลับหน้าหลัก


โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก หมู่ที่ 3 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์ : 044-870573     E-Mail : ban-yang@hotmail.com
Best View 1024 x 768